SPONSORLUK

Festivalin Önemi

Kukla sanatı insanlık tarihi ile başlayan sihirli bir dünyadır. Mağaralardaki desenlere yansıyan insan sanat buluşmasının ‘nesnesidir’ de aynı zamanda ‘kukla’. Tiyatro tarihini anlatırken söz ettiğimiz av hikayelerinin canlandırılması sırasında kullanılan masklar, avı canlandıranların vücutlarına giydikleri kostümsü postlar, başlarına geçirdikleri başlıklar ve boynuzlar kukla sanatının da kökenini işaret etmektedir.


Bu anlatıcıların giderek kendi bedenleri dışında nesnelerle oluşturdukları hayvanları ve insanları ‘temsil eden’ figürler bugün ‘kukla’ adını verdiğimiz ve sanatsal anlatım diline dönüşmüş bir gösteri sanatı nesnesidir artık.


Bu topraklarda yaşamış kültürlerin de kendilerini ifade etmek, yaşantılarını paylaşmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullandıkları ‘kukla sanatı’ günümüze kadar gelmiş, yalnızca çocuklar için değil, kendisine dışarıdan bakma gereksinimi ve cesareti duyan yetişkinlerin de dünyasında hep yerini almıştır. Karagöz’ün tarihsel serüveni de bize kültürler arası güçlü ilişkilerin, ‘gölge sanatı’ denince ilk akla gelen Endonezya’dan, 700 yıl önceki Mısır’a uzanan dokunuşların ve bu topraklarda yaşamış kültürlerin kokusunu ve dokusunu bize taşımaktadır. Bugün öncelikle çocukların hayal dünyasında büyük etkiler yaratan kukla sanatı, şaşırtıcı ve etkileyici görsel gücüyle yetişkinlerin dünyasında da görsel bir zenginlik, sanatsal bir pencere oluşturmaktadır. Kuklanın güncel ya da modern hayatla buluşmuş haliyle de sıklıkla karşılaşmaktayız. Çizgi filmlerden reklamlara; çocuk tiyatrolarından yetişkinler için hazırlanmış öğreti setlerine… hayatın pek çok alanında kuklanın işlevsel olduğunu görmekteyiz. Tabi bu noktada önemli bir sorun da kuklanın asal ve metaforik düzlemde kendi doğası ve efektinden uzaklaşmamasıyla ilgili bir endişe oluşmuyor değil. Çağdaş dünyanın nesneleştirme süreciyle, az önce sözünü ettiğimiz nesneleştirmeyi de birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yaşamın ritüelden metaya uzanan döngüsünde kuklanın temel işlevini koruyan çalışmaların peşini bırakmamak bizler gibi tiyatroya, kuklaya ve en genel anlamda ‘sanata’ gönül vermiş insanların bir görevi olmalı kanımızca.

Festivalin Amacı

 • ‘Kukla sanatı’nı bir ‘sanat’ formu olarak tanıtmak, sevdirmek,

 • Ankara’da bir ‘kukla festivali’ geleneğini oluşturmak.

 • Çocukların yaratıcı dünyalarını kukla oyunlarıyla zenginleştirmek.

 • “Kukla yalnızca çocuklar için değildir!” diyerek, yetişkin izleyicinin kukla sanatı ile buluşmasını sağlamak ve onların dünyasında kukla sanatının güçlü bir sesi ve yeri olabileceğini göstermek.

 • Toplumun estetik beğeni düzeyini, tüm sanat formlarını içinde barındıran kukla sanatı aracılığıyla yükseltmek, toplumla genel anlamda sanat arasındaki bağı güçlendirmek.

 • UNESCO tarafından ‘Dünya Kültürel Mirası’ kabul edilen Karagöz’ün Cumhuriyet’in Başkent’i Ankara’da bir kukla festivaline ev sahipliği yapmasını sağlamak.
  Farklı ülkelerdeki kukla anlayışlarını, kuklacıların deneyimlerini ve uluslararası sanatsal standartlarını Türkiyeli izleyici, sanatçı ve yapımcıların dikkatine sunmak.

 • Alternatif kukla kullanımı ve sahneleme anlayışlarını tanıtmak.

 • Basının ve kamuoyunun desteğiyle kukla etkinliklerini ülke çapında özendirmek.

 • Seminer ve atölye çalışmalarıyla kukla alanında üretim kalitesini arttırmak.

Festival ve Sponsorluk

Ulusal ve uluslararası alanda iş dünyasının rekabet dozu her geçen gün daha da artmaktadır. Rekabet koşullarındaki keskinliğin yanı sıra yeni medya eğilimlerinin giderek karmaşıklaşması, marka algı yönetiminde yeni ve farklı stratejileri gündeme getirmektedir. Sanat ve kültür etkinliklerinde adı geçen markaların ‘sanat sever’ tüketicilerin gözünde önemli bir yeri olmakta ve o ‘markalar’ giderek destekledikleri etkinlikle birlikte anılmaktadır.
Yakın geçmişte firmaların sosyal sorumluluk değerleri üzerinden gelişen sponsorluk, günümüzde ‘sanatsal ve kültürel’ etkinliklerin öneminin anlaşılmasıyla birlikte önemli bir marka iletişimi seçeneği haline gelmiştir. Kukla sanatının çocuklar, yetişkinler ve ailelerle olan keyifli ve eğlenceli bağı ve sosyal sorumluluk projelerindeki önemli yeri, tüm dünyada toplumdaki sanatsal ve kültürel etkinliklerin ve sosyal medyadaki etkililiğini,yaygınlığını ve önemini kavramış marka yöneticilerinin dikkatini çekmektedir.


Daha ilk festivalde uluslararası kukla sanatçılarının ilgisini çeken Uluslararası Ankara Kukla Festivali marka iletişim stratejilerinde, kültür vizyonunun önemine inanan ve bu inançla vizyonlarına sanatsal etkinlikleri katan firmalar için ideal bir sponsorluk seçeneğidir.

SPONSORLUK TEŞVİK YASASI


5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu( Sponsorluk Teşvik Yasası ) nedir?
14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Sponsorluk Yasası).


Bu yasaya göre genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

Bu yasaya göre:
• KUKSADER’e destek olan kuruluş ve kişiler, dernek makbuzumuz karşılığında bağış olarak yaptıkları katkı tutarlarını Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından tümüyle indirebilmektedirler.

 

Kaynak : T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

 • Grey Facebook Icon

© 2023 Copyright TİYATRO TEMPO.