top of page

Bu festival, KUKSADER ve Tiyatro TEMPO ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Tiyatro TEMPO’nun kukla tiyatrosu alanındaki deneyimi, KUKSADER’in bir sivil toplum kuruluşu olarak sağladığı olanaklar ve ilişkiler festivali mümkün kılmaktadır.

 

This festival is being organized in partnership with KUKSADER and Theatre TEMPO. The experience of Theatre TEMPO in the field of puppet theater, along with the opportunities and relationships provided by KUKSADER as a civil society organization, make the festival possible.

KUKSADER

KUKSADER (Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği) özellikle kukla sanatına dikkatleri çekmek ve bu sanatın Türkiye’de daha fazla tanınması, yaygınlaşması ve çağdaş ölçülerde gelişmesine katkıda bulunmak için akademisyen ve sanatçılar tarafından oluşturulmuş bir kuruluştur.

1984 yılından bu yana kukla oyunları sahneleyen Tiyatro TEMPO ile organik bir bağı olan KUKSADER, UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası’ olarak kabul ettiği Karagöz sanatına sahip çıkmayı da önemli bir görev saymaktadır.

KUKSADER; Büyükelçilikler, Belediyeler, yerli ve yabancı Kültür Merkezleri ve farklı ülkelerin tiyatro gruplarıyla işbirliği yaparak tiyatroya ulaşamayan, yoksul ve hasta çocuk ve gençlere ücretsiz oyunlar sergilemekte, kukla, mask ve jonglörlük atölye çalışmaları yapmaktadır. Yine kukla sanatı alanında gerçekleştirilen resim ve fotoğraf çalışmaları ile ilgili sergiler düzenlemektedir. 

KUKSADER

KUKSADER (Puppet, Karagöz, Show, and Stage Arts Association) is an organization formed by academics and artists, especially to draw attention to the art of puppetry and to contribute to its greater recognition, dissemination, and contemporary development in Turkey.

 

Established since 1984, KUKSADER has an organic connection with Tiyatro TEMPO, which has been staging puppet plays. It also considers preserving the art of Karagöz, recognized by UNESCO as 'Intangible Cultural Heritage of Humanity,' as an important mission.

 

KUKSADER collaborates with embassies, municipalities, local and foreign cultural centers, and theater groups from different countries to stage free performances for children and youth who cannot access theater due to poverty or illness. It also conducts workshops on puppetry, mask-making, and juggling. Additionally, it organizes exhibitions related to painting and photography in the field of puppetry.

TİYATRO TEMPO

Tiyatro TEMPO, çocuk, genç ve yetişkinler için çağdaş bir anlayışla kukla ağırlıklı tiyatro çalışmaları yapmaktadır. Tempo, kaliteye önem vermekte ve tiyatro yaparken çocukların estetik duygularının gelişmesini, aktif katılımını ve onların yaratıcı dünyalarının zenginleşmesini gözetmektedir. Kurulduğu 1984 yılından bu yana 6 Karagöz oyunu, 30 tane 3-9 yaş grubu oyunu, 6 gençlik oyunu, 5 yetişkin oyunu olmak üzere 47 farklı oyun sahnelemiştir.

 Meddahlık ve gölge oyunu Karagöz gibi geleneksel biçimleri de önemseyen Tiyatro Tempo kendi alanı içine giren tüm kukla teknikleri konusunda yetkinleşmeyi ve bunu her yaştan izleyicilere tanıtmayı görev bilmektedir.

TEMPO yurt içinde katıldığı birçok uluslararası festivalin yanı sıra, yurtdışında Almanya, Belçika, İspanya, ABD, Pakistan, Hindistan, Singapur, Mısır, Moldova, Rusya, Ürdün, Suriye, Lübnan, Tataristan, Tacikistan, Bulgaristan, Karadağ, Güney Kore, Gürcistan’da festivallere katılmıştır. Tempo Genel Sanat Yönetmeni Haluk Yüce yurt içinde ve yurt dışında kukla oyunları yönetmiştir.

Tiyatro Tempo, 2015 yılından bu yana her yıl Uluslararası Ankara Kukla Festivalini düzenlemektedir.

2020 yılında başlayan ve 2 yıl kadar süren pandemi sürecinde de çocuk ve yetişkinleri sanatsız bırakmama kararı alan Tiyatro Tempo, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Ekim 2020’deki 6. Uluslararası Ankara Kukla Festivalini online formata taşımış, Dünya UNİMA ve ASSITEJ ile iş birliği yaparak internet erişimi olan 123 farklı ülkede 3 farklı zaman diliminde (Sydney, Ankara ve New York saatlerine göre) izleyiciye ulaşmıştır.

Kasım 2021’de Tiyatro Tempo, Moldova Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliği ile Ankara genelinde büyük yankı uyandıran "Moldova Kültür Günleri" etkinliğinin organizatörlüğünü üstlenmiştir. Açılışı Congresium’da yapılan etkinliğin konserleri, dans gösterileri ve sergileri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonlarında ve şehrin merkezinde bulunan Kentpark ve Armada AVM’lerinde gerçekleştirilmiştir.

Zaman zaman yurt dışından tiyatro grupları, yönetmen ve tasarımcılar, farklı ülkelerin Büyükelçilikleri veya Kültür Merkezleri ile ortak projeler yapan Tiyatro Tempo 2022 yılının başında Hollanda Büyükelçiliği işbirliği ile bir Hollanda halk masalından uyarlanan "Kömür Adam" oyununu sahnelemiştir. Bu oyun 6 Şubat 2023 depreminden sonra altı farklı şehirde depremden etkilenen ailelerin rehabilitasyon projeleri kapsamında sergilenmiştir.

Tüm Türk dünyasının en değerli hazinelerinden olup UNESCO’nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan ve Tempo’nun da önemsediği Dede Korkut hikayelerinden uyarlanan "Döngü Korkut Efsaneleri" oyunu Kazakistan’dan yönetmenler, kukla tasarım ve yapımcıları, Türk, Gagavuz ve Kırım Tatarlarından oluşan oyuncu kadrosu ile Eylül 2021’de sahneye taşınmıştır. Dede Korkut’un simgesi olan kopuz çalgısının da canlı olarak çalındığı bu oyun Ekim 2022’de Bulgaristan’da yarışmalı "Golden Dolphin" Festivali'nde "En İyi Erkek oyuncu" (HALUK YÜCE), "En İyi Müzik" (NEDİM YILDIZ) ödülleri almıştır.

2021-2022 sezonunda Tiyatro Tempo ayrıca T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çeşitli projeler gerçekleştirmiş (gençlere oyunculuk, mask yapımı, jönglörlük ve pantomim eğitimi verilmiştir.), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü özel projesi ile sahnelenen "Karagöz Kültürel Miras ve Yüzsüz Deli Hırsız" oyunu Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında prömiyer yapmıştır. Ailelerin ve çocukların kültürel miras ve tarihi eser kaçakçılığı konusundaki farkındalığı arttırmak üzere sahnelenen bu oyun Bakanlığın web sitesinde, Tiyatro Tempo'da da canlı performans olarak sergilenmektedir.

Tiyatro Tempo, Haziran 2022’de gerçekleşen Başkent Kültür Yolu Festivali organizasyonunda yer almış, yurt içinden ve yurt dışından kukla tiyatrolarının katılımını sağlamış ve kendi de oyunlar sergilemiştir.

 

Denizbank sponsorluğunda Mayıs ve Haziran 2023 yılında "Çocuklar Güldükçe Dünya Güzelleşir" adlı projesiyle deprem bölgelerinden taşınan çocuklar ve aileleri için 13 şehirde atölye çalışmaları, oyunlar ve konserler yapılmıştır. 

 

Aynı dönemde Hollanda Büyükelçiliği'nin desteğiyle depremden etkilenen ailelere 5 şehirde "Kömür Adam" adlı oyun sergilenmiştir.

 

2023 Haziran ayında 3. Uluslararası “KURALAY” Kukla Festivali'nde, ilk defa yurt dışına çıkan ve Rusça-Türkçe oynanan, "Bencilin Bahçesi" adlı oyunumuz 'En İyi Çocuk Oyunu' ödülünü almıştır.

Ekim 2024 10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali kapsamında Rusya Devlet Sahne Sanatları Üniversitesi (S.-Petersburg), Kazakistan Devlet Sanat Üniversitesi (Astana) ve Uludağ Üniversitesi (Bursa) ortaklığında, 20 ülkeden katılacak kukla sanatçılarının sunumlarının yer alacağı 4. Uluslararası Bilimsel Çalıştay da online ve offline olarak gerçekleşecektir.

THEATRE TEMPO

Theatre TEMPO engages in contemporary puppet-focused theater works for children, youth, and adults. Tempo values quality and aims to nurture children's aesthetic sensibilities, active participation, and enrichment of their creative worlds during theatrical performances. Since its establishment in 1984, Tempo has staged 47 different plays, including 6 Karagöz plays, 30 plays for the age group of 3-9, 6 youth plays, and 5 adult plays.

 

While also valuing traditional forms like storytelling and shadow puppetry such as Karagöz, Theatre Tempo considers it a duty to specialize in all puppet techniques within its field and introduce them to audiences of all ages.

 

TEMPO has participated in numerous international festivals within Turkey and abroad, including Germany, Belgium, Spain, the USA, Pakistan, India, Singapore, Egypt, Moldova, Russia, Jordan, Syria, Lebanon, Tatarstan, Tajikistan, Bulgaria, Montenegro, South Korea, and Georgia. The General Art Director of Tempo, Haluk Yüce, has directed puppet plays both domestically and internationally.

 

Since 2015, Theatre Tempo has been organizing the International Ankara Puppet Festival annually.

 

During the pandemic period that started in 2020 and lasted for about 2 years, Theatre Tempo decided not to leave children and adults without art. In October 2020, they achieved a world first by moving the 6th International Ankara Puppet Festival to an online format, reaching audiences in 123 different countries with three different time zones (according to Sydney, Ankara, and New York times) in collaboration with World UNIMA and ASSITEJ.

 

In November 2021, Theatre Tempo, in collaboration with the Embassy of the Republic of Moldova, took on the organization of "Moldova Culture Days," an event that received great attention throughout Ankara. The event, inaugurated at Congresium, featured concerts, dance performances, and exhibitions held at the Presidential Symphony Orchestra halls and the Kentpark and Armada Shopping Malls in the city center.

 

Occasionally collaborating with theater groups, directors, and designers from abroad, as well as with embassies or cultural centers of different countries, Theatre Tempo, in collaboration with the Embassy of the Netherlands, staged the play "Coal Man," adapted from a Dutch folk tale, at the beginning of 2022. This play was performed in six different cities as part of rehabilitation projects for families affected by the earthquake on February 6, 2023.

 

Adapted from the valuable treasures of the entire Turkic world and listed on UNESCO's World Cultural Heritage list, "Legends of Dede Korkut," based on the stories of Dede Korkut, was brought to the stage in September 2021 with directors, puppet designers, and producers from Kazakhstan and a cast consisting of Turks, Gagauz, and Crimean Tatars. This play, where the symbol of Dede Korkut, the kopuz instrument, was played live, received the "Best Male Actor" (HALUK YÜCE) and "Best Music" (NEDİM YILDIZ) awards at the competitive "Golden Dolphin" Festival in Bulgaria in October 2022.

 

During the 2021-2022 season, Theatre Tempo also carried out various projects in collaboration with the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Turkey (providing acting, mask-making, juggling, and pantomime training for young people) and with the Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage and Museums (the play "Karagöz Cultural Heritage and the Shameless Crazy Thief" staged as part of the Capital Culture Path Festival). This play, aimed at raising awareness about cultural heritage and the smuggling of historical artifacts among families and children, is presented on the Ministry's website and performed live at Theatre Tempo.

 

In June 2022, Theatre Tempo participated in the Capital Culture Path Festival, ensuring the participation of puppet theaters from within and outside Turkey and presenting its own plays.

 

Sponsored by Denizbank, in May and June 2023, under the project "As Children Laugh, the World Beautifies," workshops, plays, and concerts were held in 13 cities for children and families relocated from earthquake areas.

 

During the same period, with the support of the Embassy of the Netherlands, the play "Coal Man" was staged in five cities for families affected by the earthquake.

 

In June 2023, at the 3rd International "KURALAY" Puppet Festival, our play "The Garden of the Selfish Giant," which was performed for the first time abroad and played in Russian and Turkish, received the award for 'Best Children's Play.'

 

During the 10th International Ankara Puppet Festival in October 2024, in collaboration with the State University of Performing Arts in Russia (St. Petersburg), the State University of Arts in Kazakhstan (Astana), and Uludağ University (Bursa), the 4th International Scientific Workshop, featuring presentations by puppet artists from 20 countries, will take place online and offline.

Marina400.jpg

Marina YUCE

Actress, Puppet Artist,

Theatre Tempo Manager,

Founding Member of KUKSADER,

International Ankara Puppet Festival Director

She graduated from Moldova State University, Department of Russian Philology in 1993. At the same time, she studied in Moldova State Fine Arts University Theatre Department between 1991-1994. Between 1994-2000, she produced and hosted the programme "At The Wave of the District" in the Moldovan State Radio, and later she was the news announcer of the programme. In the same years she worked as a puppeteer in 'DEMILUN' Puppet Theater. After completing her master's degree in the Department of Russian Language and Literature at Ankara University DTCF in 2003, in 2005-2006 season she entered the staff of Theater Tempo as an actress and puppeteer. Marina Yüce strengthened the theatre's international relations, played an important role in making it known abroad and launched the International Ankara Puppet Festival. Marina Yüce, conducting the festival director, chooses groups from different countries every year  and organizes events such as workshops, seminars and exhibitions. Marina Yüce also occasionally serves as a jury member at International Puppet Festivals abroad.

_MG_0391_edited.jpg

Haluk YUCE

Director, Actor, Puppet Artist and Karagöz Master, General Art Director for Theatre Tempo, General Art Director for International Ankara Puppet Festival, KUKSADER Chairman, Chairman for ASSITEJ (International Children and Youth Theater Association) Turkey Center

Haluk Yüce, who started his theater life in 1975, has been working in the field of puppet and Karagöz since 1982. Yüce, who founded Theatre TEMPO in 1984, completed the "Master of Fine Arts" diploma by completing the "Master of Fine Arts" education in 1990 at Connecticut College in the USA on puppet theater. After returning to Turkey, he has made various puppet projects for children in TRT (turkish radio and television association). Haluk Yüce, who holds the "Cultural Heritage Carrier" card issued by the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism for the art of Karagöz, which is accepted as "Intangible Cultural Heritage" by UNESCO, is a member of the "Traditional Theater and Karagöz Expertise" commission in the same ministry. In addition to 29 different puppet plays for children, he also staged puppet plays for young people and adults. Apart from his own theatre, he sometimes stages plays in different theatres  in domestic and  abroad too. Haluk Yüce, who has received many awards, has been participating in festivals in Turkey and abroad with his team; has been conducting workshops and giving seminars for children, youth, adults and teachers. He gives lectures in the fields of Turkish Theater, Traditional Theater and Puppet Theater at Ankara University and Bilkent University.

ceylan özen.png

Sirin Ceylan OZEN

Actres and Puppeter, Stage Manager, Accomodation Attendant

In 2004, she graduated from Hacettepe University Home Economics Department. From 2008 to 2015,  she performed as an amateur in two different private art centers. She worked as stage manager, assistant director, accessory, costume and poster design. She received training in Pantomime, Drama Methods and Applications, Diction, and History of Theater, and participated in workshops. She got educated in the field of Pantomime, Drama Methods and Applications, Diction, History of Theatre, and participated in workshops. She took part in various TV projects. In 2014, she graduated from Anadolu University Open Education Faculty Photography and Videography Department.In 2015, she started to her edcation on Drama Leadership and Coaching and gradated from Play and Theater Academy Association in 2018. She started working as an actres and puppeteer by taking puppet training at the Theatre Tempo since 2015. She conducts the accommodation attendant at  the International Ankara Puppet Festival.

HAMİ MAVRİGAN.jpg

Hami MAVRIGAN

Actres and Puppeter

He was born in Samsun in 1988. In 2006, he came to Ankara for his undergraduate education and began regularly performing in theater at the Theater Academy (Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences Theater Community). In this community, he gained experience in various technical aspects such as stage design, set design, construction, lighting, music, and acting, as well as behind-the-scenes work. In Ankara, he worked on collaborative projects with various groups, including corporate teams and other university groups, to pursue his passion. In 2011, he joined the Theater Tam theater group under the umbrella of the Tam Sanat Association, and in 2014, he participated in numerous projects at Theater 1112 Garaj. Currently, he is developing projects for young people within the Assitej Turkey Association, engaging in theater under the umbrella of Theater Tempo, and also organizing creative drama workshops in schools and privately through the Contemporary Drama Association Drama Leadership training.

_MG_0322.JPG

Savas BAYRAM

Puppet-Decoration Producer, Luthier  (String Instrument Making Master), Sound-Light Director, Stage Manager

After studying at Abant İzzet Baysal University, Tourism Associate Degree, he graduated from the String Instrument Construction bachelor’s degree programme at Anadolu University State Conservatory. He studied puppet and mask making and juggling from Haluk Yüce at Theatre Tempo, where he started working in 1997. Savaş Bayram, who has been in the core staff of the Theater Tempo for years, works as the sound and light director in the plays. He assists in all Karagöz plays in Theater Tempo's repertoire, also takes part in some plays as a puppeteer, too. Bayram, who makes puppets of the plays staged by Haluk Yüce in different theaters as well as staged in Theater Tempo, from time to time he also leads the workshop in puppet, masks and juggling workshops. In addition, he works as an assistant in Haluk Yüce's lectures at Ankara University and Bilkent University.

pınar özen.png

Sevgi Pınar OZEN GUNGOR

Social Media and Promotion Keeper, Graphic Design Specialist

She graduated from Gazi University Ceramic Teaching Department, which she won with a special talent exam, with first place. She was trained on Stone Doll and Felt Accessories in private courses. Later, he worked as a Graphic Design specialist in private companies for 6 years. She studied Web Design and Coding at Anadolu University Open Education Faculty. As of 2018, she has been working as Social Media and Graphic Design Specialist at Theatre Tempo. At the same time, she carries out the Graphic Design and Promotion tasks of the International Ankara Puppet Festival.

NedimYildiz.jpg

Assoc.Prof.Dr.

Nedim YILDIZ

Composer, Founding Member of KUKSADER

Assoc. Prof. Dr. Nedim Yıldız, has worked as a lecturer in the field of theater music in Ankara University  Faculty Of Languages, History And Geography,  Department of Theatre, and has been retired. Nedim Yıldız, who has many awards in the field of children's songs and theater music, has composed many puppet plays music of Theater Tempo. He has been continuing to compose music for different theater plays and documentary films.

asya.jpg

Anastasia  GORDINSCHI

Creative Organization Manager, Interpreter, Presenter and Screenwriter

Anastasia Gordinschi was born in 1997 in Chisinau, Moldova and moved to Turkey with her mom at the age of six. She started writing theater plays and screenwriting at an early age. She studied at Fine Arts Highschool before moving to Canada at the age of nineteen and got accepted in the Graphic Design Program at Georgian College. She graduated in 2019 and has been working as a Graphic Designer ever since. She wrote a variety of short stories in collaboration with Theater Tempo and designed puppets for their shadow puppet plays and also has been partaking in the organization of the International Ankara Puppet Festival each year, as a presenter and an interpreter as well.

yuliana bayram.png

Yuliana BAYRAM

Public Relations Officer, Translator

After completing her education at Moldova State Pedagogical University Romanian-Gagauz Language and Literature Department, she came to Turkey. In 2006, she graduated from Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences Public Administration department. She has started to make translations during her university years and has translated many Russian-Turkish and Turkish-Russian articles and books so far. After she graduated, she held administrative positions in different companies. Since 2015, she has been working as Public Relations and Project Manager at Theatre Tempo. In addition to working as Public Relations at International Ankara Puppet Festival, she is also stil carrying on  program coordinator, promotion and sales, interpreter. She translates the play texts into Turkish-English-Russian languages that Theatre Tempo has performed and staged abroad.

TulinSaglam.jpg

Prof.Dr. Tülin SAGLAM

Robust

Academician

Founding Member of KUKSADER

She is retired from Ankara University  Faculty Of Languages, History And Geography,  Department of Theatre. Sağlam, well-known with her academic and applied studies in the field of children's and youth theater in domestic and abroad, made the board member of ASSITEJ (International Association of Children and Youth Theaters) for 2 term,  and this Union’s Chairman of the Center for Turkey for many years. Tülin Sağlam, who also has many publications in her field, has been  conducting directing and workshops.

Marina400.jpg

Marina YÜCE

Oyuncu, Kukla Sanatçısı, Tiyatro Tempo Müdürü, Uluslararası Ankara Kukla Festivali Direktörü, KUKSADER Kurucu Üyesi​, Ankara Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında Moldova Devlet Üniversitesi Rus Filolojisi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda 1991-1994 yıllarında Moldova Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördü. 1994-2000 yılları arasında Moldova Devlet Radyosu’nda ‘Bucağın Dalgasında’ programının yapım ve sunuculuğunu, daha sonra haber spikerliği yaptı. Aynı yıllarda ‘DEMILUN’ Kukla tiyatrosunda kuklacı olarak çalıştı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi DTCF’de Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005-2006 sezonunda Tiyatro Tempo’nun kadrosunda oyuncu ve kuklacı olarak çalışmaya başladı. Toplam 40 oyunda oyuncu olarak yer alırken 3 Karagöz oyununda Haluk Yüce’nin asistanlığını yapıyor. Festival direktörlüğü görevini yürüten Marina Yüce, yurt dışında Uluslararası Kukla Festivallerinde zaman zaman jüri üyeliği yapıyor.

_MG_0391_edited.jpg

Haluk YÜCE

Yönetmen, Oyuncu, Kukla Sanatçısı, Karagöz Ustası, KUKSADER (Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği) Başkanı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası Ankara Kukla Festivali Genel Sanat Yönetmeni

1970'li yıllarda tiyatro hayatına başlayan Haluk Yüce, 1984'te kurduğu Tiyatro Tempo’da çocuk, genç ve yetişkinler için oyunlar yönetmekte ve oynamaktadır. 1988-1990 yılları arasında Connecticut College’da (ABD) Profesyonel Kukla Sanatı dalında Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesini almıştır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde Türk Tiyatro Tarihi ve mask oyunculuğu üzerine dersler vermektedir.

Bu yıllar içinde Haluk Yüce kendi tiyatrosunda toplam 44 oyun sahnelemiş, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında oyunlar yönetmiştir. Bunların yanı sıra oyunculara ve eğitim kurumlarına kukla yapım ve oynatım atölye çalışmaları düzenlemekte, farklı tiyatrolar için kuklalar tasarlayıp yapmaktadır.

Ekibiyle birlikte 20 ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Haluk Yüce çağdaş kukla anlayışı ile sahnelediği oyunların yanı sıra geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu Karagöz ile de katıldığı birçok ulusal ve uluslararası festivalde başarılı bir şekilde Türkiye'yi temsil etmiştir. Yıllar içinde ‘Hizmet ödülü’, ‘En iyi oyun’, ‘En iyi reji’, ‘En iyi oyuncu’ ve daha birçok farklı ödüle layık görülmüştür.

2015 yılından itibaren Uluslararası Ankara Kukla Festivalinin genel sanat yönetmenliği görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahiptir.

ceylan özen.png

Şirin Ceylan ÖZEN

Oyuncu ve Kukla Sanatçısı

Sahne Amiri

Konaklama Sorumlusu

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümü’nü bitirdi.

2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar iki farklı özel sanat merkezinde amatör olarak oyunculuk yaptı. Sahne amirliği, yönetmen yardımcılığı, aksesuar, kostüm ve afiş tasarımı alanlarında çalışmalar yaptı. Pantomim, Drama Yöntem ve Uygulamaları, Diksiyon, Tiyatro Tarihi alanlarında eğitimler aldı, atölye çalışmalarına katıldı. Çeşitli TV projelerinde görev aldı.

2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nü bitirdi. 2015 yılında Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği’nden Drama Liderliği ve Eğitmenliği üzerine eğitim alarak 2018 yılında mezun oldu.

2015 yılından bu yana Tiyatro Tempo’da kukla eğitimi alarak oyuncu ve kuklacı olarak çalışmaya başladı. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nde konaklama sorumlusu görevini yürütüyor.

HAMİ MAVRİGAN.jpg

Hami MAVRİGAN

Oyuncu ve Kukla Sanatçısı

1988 ’de Samsun ’da doğdu. 2006 ’da Lisans eğitimi için Ankara’ya geldi ve burada Tiyatro Akademi ’de  (Gazi Üniversitesi İİBF Tiyatro Topluluğu) düzenli olarak tiyatro yapmaya başladı. Bu toplulukta sahne tasarımı, dekor tasarımı, yapı işleri, ışık – müzik gibi teknik işler ve oyunculuk da dâhil sahne ve arkasına dair birçok deneyim edindi. Ankarada; aralarında kurumsal ekipler ve diğer üniversitelerden topluluklar da dâhil birçok grupla ortak işlerde çalışarak sevdiği işi yapabildiği kadar yapmaya çalıştı. 2011 Yılında Tam Sanat Derneği’nin bünyesinde Tiyatro Tam tiyatro grubunda ve 2014 yılında Tiyatro 1112 Garaj ‘da bir çok projede görev aldı. Şu an  Assitej Türkiye Derneği bünyesinde gençlere yönelik projeler geliştirmekte, Tiyatro Tempo çatısı altında sevdiği şeyi yani tiyatro ile uğraşmakta, bunun yanında da Çağdaş Drama Derneği Drama Liderliği eğitimi sayesinde okullarda ve özelde yaratıcı drama atölyeleri düzenlemekte.

_MG_0322.JPG

Savaş BAYRAM

Kukla-Dekor Yapımcısı

Lutiye (Yaylı Çalgı Yapım Ustası)

Ses-Işık Direktörü

Sahne Amiri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Ön lisans Bölümü’nde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında Yaylı Çalgılar Yapım Bölümü’nü bitirdi.

1997’de çalışmaya başladığı Tiyatro Tempo’da Haluk Yüce’den kukla ve mask yapımı ve jonglörlük eğitimi aldı.

Yıllardır Tiyatro Tempo’nun çekirdek kadrosunda yer alan Savaş Bayram, oyunlarda ses ve ışık direktörü olarak görev alıyor. Tiyatro Tempo’nun repertuarında olan tüm Karagöz oyunlarında asistanlık yapıyor, bazı oyunlarda ise kuklacı olarak da yer alıyor.

Hem Tiyatro Tempo’da sahnelenen hem de farklı tiyatrolarda Haluk Yüce’nin sahnelediği oyunların kuklalarını yapan Bayram, zaman zaman kukla, mask ve jonglörlük atölye çalışmalarında atölye liderliği de yapıyor. Ayrıca, Haluk Yüce’nin Ankara Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde verdiği derslerde asistanlık görevini yürütüyor.

pınar özen.png

Sevgi Pınar ÖZEN GÜNGÖR

Sosyal Medya ve Tanıtım Sorumlusu

Grafik Tasarım Uzmanı

Özel yetenek sınavıyla kazandığı Gazi Üniversitesi Seramik Öğretmenliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Özel kurslarda Taş Bebek ve Keçe Aksesuarları yapımı üzerine eğitim gördü. Daha sonra özel şirketlerde 6 yıl Grafik Tasarım uzmanı olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Web Tasarımı ve  Kodlama eğitimi aldı.

2018 yılı itibariyle Tiyatro Tempo’da Sosyal Medya ve Grafik Tasarım sorumlusu olarak çalışıyor. Aynı zamanda Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nin Grafik Tasarım ve Tanıtım görevlerini yürütüyor.

NedimYildiz.jpg

Doç.Dr. Nedim YILDIZ

Besteci

KUKSADER Kurucu Üyesi

Doç. Dr. Nedim Yıldız, A.Ü.  D.T.C.F. – Tiyatro Bölümü’nde tiyatro müziği alanında öğretim görevlisi olarak çalışmış, emekliye ayrılmıştır. Çocuk şarkıları ve tiyatro müziği alanında birçok ödüle sahip olan Nedim Yıldız, Tiyatro Tempo’nun birçok kukla oyunu müziğini bestelemiştir. Farklı tiyatro oyunları ve  belgesel filmler için müzikler bestelemeye devam etmektedir.

asya.jpg

Anastasia  GORDINSCHI

Creative Organization Manager, Interpreter, Presenter and Screenwriter

Anastasia Gordinschi was born in 1997 in Chisinau, Moldova and moved to Turkey with her mom at the age of six. She started writing theater plays and screenwriting at an early age. She studied at Fine Arts Highschool before moving to Canada at the age of nineteen and got accepted in the Graphic Design Program at Georgian College. She graduated in 2019 and has been working as a Graphic Designer ever since. She wrote a variety of short stories in collaboration with Theater Tempo and designed puppets for their shadow puppet plays and also has been partaking in the organization of the International Ankara Puppet Festival each year, as a presenter and an interpreter as well.

yuliana bayram.png

Yuliana BAYRAM

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Çevirmen

Moldova Devlet Pedagoji Üniversitesi Romence-Gagauzca Dil ve Edebiyat bölümünde eğitim gördükten sonra Türkiye’ye geldi. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında çeviriler yapmaya başladı ve bugüne kadar Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça birçok makale ve kitaplar çevirdi.

Mezun olduktan sonra farklı firmalarda idari görevlerde bulundu. 2015 yılından bu yana Tiyatro Tempo’da Halkla İlişkiler ve Proje Sorumlusu olarak çalışıyor. Uluslararası Ankara Kukla Festivalinde de yine Halkla İlişkiler olarak görev almanın yanı sıra program koordinatörlüğü, tanıtım ve satış, tercümanlık görevlerini yürütüyor. Tiyatro Tempo’nun yurt dışında oynadığı ve sahnelediği oyunların metinlerini Türkçe-İngilizce-Rusça dillerine çeviriyor.

TulinSaglam.jpg

Prof.Dr. Tülin SAĞLAM

Akademisyen

KUKSADER Kurucu Üyesi

Prof. Dr. Tülin Sağlam Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro bölümünden emekli. Çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında yaptığı akademik ve uygulamalı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışında tanınmış olan Sağlam, 2 dönem ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) yönetim kurulu üyeliği ve uzun yıllar bu birliğin Türkiye Merkezi Başkanlığını yaptı. Alanında bir çok yayını da olan Tülin Sağlam yönetmenlik ve atölye çalışmaları yapmaktadır.

Semih200.jpg

Semih YOLAÇAN

Fotoğraf Sanatçısı

Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Fotoğraf ile 1974 yılında  tanıştı. 1978 yılında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ne (AFSAD) üye oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası sergilerde yer aldı ve ödüller kazandı.

1980’den itibaren endüstriyel fotoğrafçılık uzerine calışmaya başladı. 

Atölye Mat ile birlikte TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Ulusal Türkiye halıları, Türkiye Gravurleri, Mesnevi tıpkı basımı' ve 'Türkiye Müze Eserleri' projelerinde çalıştı. Kanada merkezli stock fotograf ajansı Gettyimages-iStockphoto üyesi. 2008'den itibaren Uluslararası “Kuklalar Kuklacılar” projesi üzerinde çalışıyor. 

Semih200.jpg

Semih YOLACAN

Photograph Artist

He graduated from Gazi University Faculty of Economics. He met photography in 1974. In 1978, he became a member of Ankara Photography Artists Association (AFSAD). He took part in various national and international exhibitions and won awards. He started to work on industrial photography since 1980. He worked with Mat Workshop in Ministry of Culture and Tourism’s  “The National Turkey Carpets, Turkey Gravure, the Masnavi reproductions” and “Turkey Museum Works” projects.  Member of Canada-based stock photography agency Gettyimages-iStockphoto. Since 2008 he has been working on the International "Puppets Puppeteers" project.

bottom of page